Skip to content Skip to footer

Osnovni podatki

O knjižnici

Po dostopnih virih knjižničarstvo na našem območju prvič omenjajo zapisniki sestankov sokolskih društev v Rogatcu v zvezi s čitalnico. Po 2. svetovni vojni so v Rogaški Slatini in v Rogatcu delovale društvene knjižnice, ki so se leta 1974 povezale v Občinsko matično knjižnico Šmarje pri Jelšah in do leta 2003 delovale kot enote te knjižnice. Od leta 2003 je Knjižnica Rogaška Slatina samostojni javni zavod, ki sta ga z odlokom (Ur.l. RS, št. 57/2003) ustanovili Občina Rogaška Slatina in Občina Rogatec.

Od 24. aprila 2009 Knjižnica Rogaška Slatina deluje v novih, prostornih in udobno opremeljih prostorih v izmeri 921 m2 v pritličju trgovskega centra TUŠ. Enota v Rogatcu v izmeri 90 m2 je locirana v spodnjih prostorih kulturnega doma.

Knjižnica Rogaška Slatina opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za pribl. 14.500 prebivalcev na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec. Svojo podobo gradi na strokovnosti, profesionalnosti ter prijaznosti do uporabnikov in okolja.

Vse naše enote delujejo kot informacijsko, kulturno, sprostitveno, izobraževalno, komunikacijsko in socialno središče lokalne skupnosti. Mreža knjižnic je zasnovana celovito, povezana je z ostalimi knjižnicami, predvsem pa z ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti, še zlasti s šolami, kulturnimi ustanovami, JSKD in društvi. Na tak način je vzpostavljena povezava za izmenjavo informacij, idej, storitev in strokovnega znanja.

Knjižnica Rogaška Slatina je osrednja knjižnica za območje obeh občin. Skrbi za usklajevanje nabavne politike gradiva na svojem območju, spremlja in usmerja strokovno delo na podlagi dogovorjene knjižničarske politike, organizira delo v krajevni knjižnici, skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, svetuje, zbira podatke o delovanju knjižnic na svojem območju in vodi njihov razvid.

V obeh enotah nudimo obiskovalcem podobne storitve:

  • izposojo knjižničnega gradiva na dom in/ali v čitalnico,
  • medknjižnično izposojo,
  • prireditve za otroke in odrasle,
  • uporabo interneta,
  • uporabo elektronskih baz in še mnoge druge.

V osrednji knjižnici imamo še domoznanski oddelek, kjer hranimo domoznansko gradivo s področja občin Rogaška Slatina in Rogatec.

Vizija knjižnice je biti moderna, prostorna, dobro založena knjižnica, informacijsko središče z zmogljivimi, hitrimi računalniškimi povezavami, kjer bodo uporabniki našli informacije, študijsko gradivo, razvedrilo, prostor za prijetno in aktivno preživljanje prostega časa.

Dnevna soba mesta...

Kontakt

Knjižnica Rogaška Slatina
Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina

Tel.: 03 818 57 80, 03 819 24 23
E-naslov: sikrsl@r-sl.sik.si

Knjižnica Rogatec
Strmolska ul. 6, 3252 Rogatec

Tel.: 03 819 07 30
E-naslov: knjiznica.rogatec@guest.arnes.si

Rogaška Slatina

Delovni čas

ponedeljek, sreda, petek:
10:00 - 18:00

torek, četrtek:
7:00 - 15:00

sobota:
8:00 - 13:00

Nedelje in prazniki zaprto.

Rogatec

Delovni čas

torek:
12:00 - 17:00

sreda:
12:00 - 15:00

četrtek:
10:00 - 15:00

Accessibility