Skip to content Skip to footer

Domoznanstvo

Splošno

Domoznanstvo je posebna dejavnost, ki raziskuje, proučuje in opisuje določeno geografsko oz. upravno območje; obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva za območje, ki ga knjižnica pokriva in ki nam govori o zgodovinskem, geografskem, etnološkem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja. Uporabnikom knjižnice v skladu z njihovimi interesi nudi informacije o aktualnem dogajanju na njihovem območju in jih seznanja s podobo razvoja nekega kraja.

Domoznanska zbirka je torej najpomembnejša zbirka vsake splošne knjižnice. Vključuje knjižnično gradivo, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki se navezujejo na območje, katerega knjižnica pokriva s svojo domoznansko dejavnostjo:

  • se po vsebini nanaša na območje,
  • je nastalo na tem območju,
  • so ga ustvarili avtorji s tega območja.

Pri oblikovanju domoznanske zbirke zbiramo gradivo, ki zadošča enemu ali več od naslednjih kriterijev:

  • da vsebuje podatke o našem območju in prebivalcih;
  • da je bilo izdano na našem območju;
  • da avtorji gradiva izhajajo z našega območja ali so z njim kako drugače povezani.

Tako nastale domoznanske zbirke vsebujejo najrazličnejše vrste dokumentov, kot so knjige, časopisje, rokopise, notno gradivo, kartografsko gradivo, slikovno gradivo (fotografije, razglednice), videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano gradivo: diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, kataloge založnikov in podjetij, poročila s konferenc, brošure, ipd.; drobni tisk: prospekte, plakate, vabila ipd.

Domoznanska zbirka splošne knjižnice je torej tista, ki poskrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz roda v rod ter da je dostopna najširši javnosti − danes poleg fizične dostopnosti vse bolj z digitalizacijo gradiva in javno dostopnostjo preko spleta – najsi bo s spletne strani knjižnice, portala Kamra, biografskega leksikona Celjskega območja in Zasavja, dLib-a ipd.

Knjižnica Rogaška Slatina hrani domoznansko zbirko z območja občin ustanoviteljic, tj. Rogaške Slatine in Rogatca. Izpostaviti velja bogato zbirko starih razglednic in del domoznanske zbirke ljudskega ustvarjalca Nanija Poljanca, ki ga je podaril naši knjižnici, glavnino pa ima razstavljeno v muzeju Anin dvor.

V domoznanski zbirki hranimo tudi prestižno ročno vezano izdajo knjige Neskončni Leonardo, ki je najcelostnejša predstavitev Leonarda da Vincija – slikarja, arhitekta, znanstvenika, tehnologa in konstruktorja in z meščansko izdajo Slave vojvodine Kranjske (Die Ehre des Hertzogthums Crain), ki je eden izmed simbolov slovenstva in temeljni kamen slovenske zgodovine.

Vse domoznansko gradivo si je možno ogledati v času delovnega časa le v prostorih knjižnice.

Kontakt

Knjižnica Rogaška Slatina
Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina

Tel.: 03 818 57 80, 03 819 24 23
E-naslov: sikrsl@r-sl.sik.si

Knjižnica Rogatec
Strmolska ul. 6, 3252 Rogatec

Tel.: 03 819 07 30
E-naslov: knjiznica.rogatec@guest.arnes.si

Rogaška Slatina

Delovni čas

ponedeljek, sreda, petek:
10:00 - 18:00

torek, četrtek:
7:00 - 15:00

sobota:
8:00 - 13:00

Nedelje in prazniki zaprto.

Rogatec

Delovni čas

torek:
12:00 - 17:00

sreda:
12:00 - 15:00

četrtek:
10:00 - 15:00

Accessibility