Zbirke podatkov

  COBISS(kratica za Co-operative Online Bibliographic System & Services) je slovenski knjižnični informacijski sistem, ki ga je razvil mariborski Institut informacijskih znanosti. Slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS.SI sooblikujejo Institut informacijskih znanosti (IZUM) kot knjižnični informacijski servis in knjižnice, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije.
  Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC, ki vam omogoča storitve:
  • Pregled izposojenega, naročenega in rezerviranega gradiva.
  • Podaljšanje roka izposoje gradiva.
  • Naročilo trenutno prostega gradiva.
  • Rezervacijo trenutno izposojenega gradiva.
  • Pregled zgodovine izposojenega gradiva.
  • Pregled vaših morebitnih neporavnanih dolgov.
  • Spremembo osebnega gesla.
  • Izbiro elektronskega obveščanja.
  Kamra ponuja dostop do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranijo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.
  Dlib.si je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev.
  GVIN.com – nudi celovit vpogled v poslovanje slovenskih podjetij, v njihova vodstva, ter v tržno dogajanje doma, v svetu in po posameznih industrijskih panogah. 
Oddaljen dostop
Uporaba baze se obračunava po točkah na podlagi odprtih/prenesenih dokumentov. Vljudno prosimo, da čimbolj racionalno iščete in prenašate dokumente. V primeru previsoke porabe bomo morali dostop na daljavo ukiniti.
  EBSCO Host omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in shranjevanje polnih besedil člankov po bazah Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source in MEDLINE. 
Dostop na daljavo
  Večer- Spletni arhiv časopisa Večer. Arhiv člankov od leta 1945 do danes.  
Dostop na daljavo
  IUS Info
Dostop na daljavo
  Oxford Reference Premium – Nudi dostop in možnost hitrega in naprednega iskanja po več kot sto enciklopedijah in slovarjih. Rezultate lahko shranimo na katerikoli pomnilniški medij, natisnemo ali pošljemo po elektronski pošti.  
Dostop na daljavo
  Oxford English Dictionary – Je najuglednejši slovar angleškega jezika v elektronski obliki. 
Dostop na daljavo
  Naxos Music Library Zbirka obsega več kot 750.000 posnetkov klasične glasbe z možnostjo iskanja po skladateljih, naslovih skladb in izvajalcih. Namenjena je ljubiteljem klasične glabe, dijakom, študentom in učiteljem glasbe. Poslušanje glasbe je omogočeno na računalnikih v knjižnici, članom je omogočen tudi dostop na daljavo. 
Dostop na daljavo
Dostop je možen z računalniki pa tudi z novejšimi mobilnimi napravami (iPhone / iPod Touch App / aplikacije Android). 
  Naxos Music Library Jazz je zbirka glasbenih posnetkov s področja jazza. V njej najdete tako legende jazza kot tudi sodobne skladatelje in izvajalce. Omogočeno je iskanje po skladateljih, naslovih skldb in izvajalcih.
Dostop na daljavo
 

eBook Public Library Collection