Skip to content Skip to footer

Zaposleni

Zaposleni v Knjižnici Rogaška Slatina

mag. Nataša Koražija,
direktorica
Elektronski naslov: natasa.korazija@r-sl.sik.si

Maja Mohorič,
višja bibliotekarka / informatorka in skrbnica domoznanske zbirke
Elektronski naslov: maja.mohoric@r-sl.sik.si

Jerneja Medved,
višja bibliotekarka / informatorka
Elektronski naslov: jerneja.medved@r-sl.sik.si

Maja Kovač,
višja bibliotekarka / informatorka
Elektronski naslov: maja.kovac@r-sl.sik.si

Mojca Sever,
višja knjižničarka
Elektronski naslov: mojca.sever@r-sl.sik.si

Petra Petanjek,
knjižničarka
Elektronski naslov: petra.petanjek@r-sl.sik.si

Accessibility