Kako se včlanim

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak posameznik, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom zaveže, da bo ravnal po poslovniku knjižnice.

Članarina

Članarina se plačuje po ceniku in velja eno leto od dneva vpisa. Za brezposelne je članstvo brezplačno. Svoj status morajo dokazati s potrdilom pristojne skupnosti za zaposlovanje.

Članska izkaznica

Ob vpisu dobi član izkaznico, ki jo mora predložiti ob vsakem obisku knjižnice. Vsak družinski član ima svojo člansko izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.