Izposojevalni roki

Podaljševanje izposojevalnih rokov

Izposojevalni rok se lahko podaljša dvakrat. Za podaljšanje član zaprosi osebno, po telefonu, lahko pa si rok izposoje podaljša sam po internetu ali preko Bibliofona.

Če želite gradivu podaljšati izposojni rok preko interneta, kliknite tukaj. Izberite gumb "Moja knjižnica".
V nadaljevanju sledijo navodila, ki vam bodo v pomoč pri podaljševanju gradiva preko interneta.


Kako podaljšati rok izposoje in rezervirati gradivo preko interneta?

Knjižničarka v izposoji vam dodeli geslo, s katerim se boste prijavili v elektronski katalog COBISS.

Pazite, da bo geslo ostalo tajno, da ne pride do zlorab. Če sumite, da vaše geslo kdo pozna, prosite za zamenjavo.

Pomembno: poravnane morajo biti vse Vaše obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini..)

Roka izposoje ni mogoče podaljšati:

  • gradivu, ki mu je že potekel rok izposoje,
  • gradivu, ki je rezervirano,
  • avdio gradivu oz. neknjižnemu gradivu (DVD, CD ipd.).


Podaljševanje izposojevalnih rokov prek interneta


Če želite gradivu podaljšati izposojni rok prek interneta, kliknite tukaj.

Odpre se okno za prijavo »Moja knjižnica«. Izpolnite okenca tako, da najprej izberete knjižnico, vnesete številko članske izkaznice in geslo (prejmete ga v knjižnici) ter kliknete gumb “Prijava”.Zgoraj desno je spustni seznam z vašim imenom, na katerem izberete prvo možnost "Moje knjižnice".
Na seznamu izberite "Knjižnica Rogaška Slatina".

Prikaže se seznam vsega gradiva, ki ga imate trenutno izposojenega v naši knjižnici.

Rok izposoje za posamezen izvod podaljšate tako, da kliknete kvadratek ob tem izvodu in nato gumb “Želim podaljšati” na koncu seznama.

Bodite pozorni na programska sporočila, da se prepričate, če je podaljšanje uspelo.

Kadar podaljšanje preko interneta ni možno, nas pokličite ali obiščite, zagotovo bomo našli rešitev.

OPOZORILO!
Ko končate, ne pozabite na odjavo.Bibliofon – možnost podaljševanja izposojevalnih rokov 24 ur na dan

Pogoji uporabe:

  • izposojni rok ne sme biti prekoračen,
  • poravnane morajo biti finančne obveznosti do knjižnice.


Način uporabe:


Pokličite številko Bibliofona:

  • 031 909 031 ali
  • 01 563 49 31.


Sledite zvočnim navodilom:

  • vnesti morate številko svoje članske izkaznice in vnos potrditi z lestvico (npr. 0101234#),
  • kot geslo morate vtipkati štirimestno številko svojega rojstnega datuma brez letnice (če ste rojeni 17. maja, vtipkajte 1705).

Nasvet
Dobro je, da imate izposojeno gradivo pred seboj ali pa vsaj inventarne številke za posamezen kos gradiva.
Inventarna številka je na nalepki napisana pod črtno kodo in je devetmestna.