Bilo je nekoč med Bočem in Donačko goro

 

Domoznanstvo je posebna dejavnost, ki raziskuje, proučuje in opisuje določeno geografsko oz. upravno območje; obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva za območje, ki ga knjižnica pokriva in ki nam govori o zgodovinskem, geografskem, etnološkem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja.

Skozi utrinke iz domoznanske zbirke Knjižnice Rogaška Slatina vam želimo omogočiti vpogled v domoznansko gradivo z območja občin Rogaška Slatina in Rogatec, ki ga naša knjižnica skrbno zbira, obdeluje in trajno hrani, a zaradi svoje dragocenosti, redkosti in občutljivosti žal ni prosto dostopno uporabnikom. Poudariti pa moramo, da prenos in uporaba digitaliziranega domoznanskega gradiva v komercialne namene brez soglasja Knjižnice Rogaška Slatina nista dovoljena.

Objavljali bomo domoznansko gradivo, ki je vezano na območje občin Rogaška Slatina in Rogatec, gradivo, katerega avtorji izhajajo s tega področja (ali so kako drugače povezani z našimi kraji), in gradivo, ki je bilo tu izdano. Poleg tega vas bomo obveščali o aktualnih domoznansko obarvanih prireditvah ter obeležili obletnice pomembnih oseb in dogodkov lokalnega pomena.

Nekatere vsebine so bile (delno ali v celoti) predhodno že objavljene na portalu Kamra ter v Celjsko-zasavskem biografskem leksikonu. V želji, da bi domoznanstvo približali tudi mlajšim generacijam, ki jim je Facebook bolj domač od omenjenih domoznanskih portalov, jih uvrščamo tudi na stran »Bilo je nekoč med Bočem in Donačko goro«.

Vabljeni k ogledu naše strani preko povezave Bilo je nekoč med Bočem in Donačko goro.