Kdo smo

KDO SMO BILI?

Po dostopnih virih knjižničarstvo na našem območju prvič omenjajo zapisniki sestankov sokolskih društev v Rogatcu v zvezi s čitalnico. Po 2. svetovni vojni so v Rogaški Slatini in v Rogatcu delovale društvene knjižnice, ki so se leta 1974 povezale v Občinsko matično knjižnico Šmarje pri Jelšah in do leta 2003 delovale kot enote te knjižnice. Od leta 2003 je Knjižnica Rogaška Slatina samostojni javni zavod, ki sta ga z odlokom (Ur.l. RS, št. 57/2003) ustanovili Občina Rogaška Slatina in Občina Rogatec.


KDO SMO DANES?

Od 24. aprila 2009 Knjižnica Rogaška Slatina deluje v novih, prostornih in udobno opremeljih prostorih v izmeri 921 m2 v pritličju trgovskega centra TUŠ. Enota v Rogatcu v izmeri 90 m2 je locirana v spodnjih prostorih kulturnega doma.

V knjižnici v Rogaški Slatini in krajevni knjižnici v Rogatcu imamo torej (na dan 31. 12. 2014):
  • 1011 m2 prostora,
  • 73.665 enot knjižničnega gradiva
  • 3.154 aktivnih bralcev
  • 54.714 obiskovalcev v letu 2014
  • 190.796 izposoj gradiva v letu 2014
  • 285 prireditev v letu 2014
  • 6,5 zaposlenih 

KDO SI ŽELIMO BITI JUTRI?

Moderna, prostorna, dobro založena knjižnica, informacijsko središče z zmogljivimi, hitrimi računalniškimi povezavami, kjer bodo uporabniki našli informacije, študijsko gradivo, razvedrilo, prostor za prijetno in aktivno preživljanje prostega časa.

 

Tukaj pride še več slik

Free Joomla Lightbox Gallery