Za otroke in mladino

Ježkove pravljice

Ure pravljic so namenjene otrokom od 3. do 7. leta.

Potekajo od oktobra do aprila enkrat mesečno, in sicer ob prvih sredah v mesecu v Rogatcu, ob prvih četrtkih v mesecu pa v Rogaški Slatini.

Pravljičarka prebere pravljico, ki ji sledi tematsko povezana ustvarjalna delavnica.


Ustvarjalne delavnice

Ustvarjalne delavnice za predšolske in osnovnošolske otroke načrtujemo na obeh lokacijah knjižnice v času šolskih počitnic, v tednu otroka in pred nekaterimi prazničnimi dnevi.

Obiskovalci izdelujejo različne izdelke iz različnih materialov, ki jih ob koncu delavnice odnesejo s sabo.
Ježkov nahrbtnik

Ježkov nahrbtnik je mini bralna značka, namenjena najmlajšim uporabnikom knjižnice (starost od 3. do 8. let). Z omenjenim projektom želimo spodbujati bralno kulturo že pri najmlajših, vplivati na izobraževalni proces in sodelovati pri aktivnem preživljanju prostega časa otrok.

Kako sodelovati?

Na za to namenjenih poličkah so pripravljene knjige, med katerimi se lahko izbira, in nahrbtniki, v katerih se izbrane knjige odnesejo domov. Od meseca oktobra, ko se projekt začne s prireditvijo ob Tednu otroka, pa do aprila, ko je zaključna prireditev, je potrebno prebrati 10 knjig s seznama. Naslovi prebranih knjig se vpisujejo na kartonček, ki se glasi na otrokovo ime. Na zaključni prireditvi vsi, ki osvojijo bralno značko, prejmejo Ježkovo priznanje in knjižno nagrado.

ŠOK - Škatla Odličnih Knjig

V Knjižnici Rogaška Slatina smo oktobra 2018 pričeli s 1. sezono bralne značke za otroke, imenovano ŠOK – Škatla Odličnih (Otroških) Knjig, ki je namenjena otrokom od 9. do 13. leta starosti. V zadnjih letih se kaže trend upadanja branja, k čemur pa je seveda vplival tudi porast informacijske tehnologije, ki je danes dostopna že skoraj vsakomur. Z bralno značko ŠOK želimo spodbujati bralno kulturo otrok, vplivati na izobraževalni proces in sodelovati tudi pri aktivnem preživljanju prostega časa otrok. Otroke poskušamo povabiti v knjižnico in jim ponovno prebuditi ljubezen do branja in knjige. Na mladinskem oddelku smo oblikovali »kotiček«, kjer smo knjižničarke v škatli zbrale aktualno kvalitetno leposlovno in strokovno gradivo, ki je primerno za skupino bralcev, v kateri se pojavlja trend upadanja branja.

Kako preprosto je reči: “ne vem!”

Projekt za mlade je nastal v sodelovanju Knjižnice Rogaška Slatina in Šolskega centra Rogaška Slatina.

Na prvem srečanju se gimnazijci pod vodstvom mentorja dogovorijo o temah, o katerih bodo potekala nadaljnja druženja. Za vsako obravnavano temo knjižnica pripravi priporočilni seznam gradiva.

Srečanja potekajo na Šolskem centru Rogaška Slatina.


Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo je namenjen vzpodbujanju bralne kulture in informacijske pismenosti.

Skupaj sta ga zasnovala Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Javno Agencijo za knjigo in s splošnimi knjižnicami, zato sedmošolce z vseh osnovnih šol na območju delovanja knjižnice povabimo na obisk. Predstavimo jim knjižnico, njen namen in delovanje, jih usposabljamo za samostojne uporabnike knjižnice, učimo iskanja gradiva po virtualni knjižnici Slovenije COBISS+. Ob zaključku projekta jim kot motivacijo za branje podarimo knjige, ki jih prispeva Ministrstvo za kulturo.

Slikovna križanka

Mesečna slikovna križanka je namenjena mlajši populaciji naših bralcev. Rešitev križanke je tematsko vezana na tekoči mesec. Križanka je razstavljena na otroškem oddelku. Do rešitve križanke pridejo otroci skozi prepoznavanje sličic in pravilnega vpisovanja besednega opisa le teh v pripravljeno mrežo. Na koncu vsakega meseca izžrebamo enega srečneža v Knjižnici Rogaška Slatina in enega v krajevni Knjižnici Rogatec, katera sta za trud nagrajena bodi s knjižni nagrado bodisi s kakšnim drugim presenečenjem, primernim njihovi starosti.

MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je od sredine oktobra dostopen na spletu, na elektronskem naslovu www.koz.si/megakviz.  Reševati ga je mogoče po posameznih sklopih vsak mesec sproti.

Kot informacija in spodbuda k reševanju bo predstavljen vsak mesec – od oktobra do marca – tudi v reviji PIL in na TV Slovenija (v sklopu Enajste šole – Oddaje za radovedneže). Več informacij dobite v knjižnici.

Moja najljubša knjiga

Glasovanje za priznanje po izboru mladih bralcev, ki se vsako leto podeljuje
v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo, v slovenski jezik prevedeno tujo mladinsko knjigo. Cilja projekta sta spodbujanje branja pri mladih ter zanimanje za mladinsko književnost. Vaše glasove lahko oddate v knjižnici v obeh enotah.