Skip to content Skip to footer

Cenik in poslovnik

Cenik in poslovnik

Članarina se plačuje po ceniku in velja eno leto od dneva vpisa. Za brezposelne in invalide je članstvo brezplačno. Svoj status morajo dokazati s potrdilom pristojne skupnosti za zaposlovanje oz. z invalidsko izkaznico.

Ob vpisu dobi član izkaznico, ki jo mora predložiti ob vsakem obisku knjižnice. Vsak družinski član ima svojo člansko izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.

Izposojevalni roki

knjige 21 dni
revije, časniki * 7 dni
zgoščenke 7 dni
DVD-ji 7 dni

* Zadnje številke posameznih časnikov in revij ne izposojamo, dostopna je samo v čitalnici.

Zamudnina

Za prekoračene roke izposoje člani plačajo dnevno zamudnino za posamezno enoto gradiva.

Opomini

Če izposojeno gradivo ni bilo vrnjeno, rok izposoje pa ne podaljšan, dobi član opomin za vračilo gradiva. Cene posameznih opominov se seštevajo.

Kadar je opomin že izstavljen, izposojevalnega roka gradiva ni možno podaljšati.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Če član gradivo izgubi, ima 2 meseca časa za iskanje gradiva. V tem času mu zamudnina ne teče. Če gradivo najde, se za ta čas zaračuna tudi zamudnina.
Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je še mogoče nadomestiti z novim, član z njim nadomesti.
Za gradivo, ki ga ni več mogoče nadomestiti, plača član ceno 38 eur, kar je dvojna cena povprečne nabavne vrednosti gradiva v prejšnjem koledarskem letu.

Medknjižnična izposoja

Gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo, si za svoje člane izposodimo iz drugih knjižnic po Sloveniji. Za izposojo tega gradiva upoštevamo pogoje knjižnice, ki nam gradivo začasno posoja. Medknjižnična izposoja gradiva iz knjižnic v celjskem območju je brezplačna
Stroške medknjižnične izposoje iz ostalih knjižnic v Sloveniji zaračunavamo po ceniku.

Čitalnica

Uporaba čitalnice je za člane knjižnice in druge občane brezplačna.

Internet

Internet lahko uporabljajo člani in nečlani knjižnice. Uporaba je omejena na 60 minut. Pred delom na računalniku se obvezno javite knjižničarki pri pultu.

Cenik je v veljavi od 1. 1. 2022.

Kontakt

Knjižnica Rogaška Slatina
Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina

Tel.: 03 818 57 80, 03 819 24 23
E-naslov: sikrsl@r-sl.sik.si

Knjižnica Rogatec
Strmolska ul. 6, 3252 Rogatec

Tel.: 03 819 07 30
E-naslov: knjiznica.rogatec@guest.arnes.si

Rogaška Slatina

Delovni čas

ponedeljek, sreda, petek:
10:00 - 18:00

torek, četrtek:
7:00 - 15:00

sobota:
8:00 - 13:00

Nedelje in prazniki zaprto.

Rogatec

Delovni čas

torek:
12:00 - 17:00

sreda:
12:00 - 15:00

četrtek:
10:00 - 15:00

Accessibility