Slikovna križanka

Nagrajenki meseca januarja sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Nikita Bogovič, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: Nikolina Jadek, Rogatec