Slikovna križanka

Nagrajenca meseca januarja sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Mia Majer, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: Žiga Strajn, Rogatec