Slikovna križanka

Nagrajenki meseca septembra sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Maj Herček, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: *žal ni bila oddana niti ena rešitev križanke*