Slikovna križanka

Nagrajenca meseca januarja sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Maša Bele, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: nobena rešena križanka ni bila oddana