Slikovna križanka

Nagrajenca meseca decembra sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Rene Bevcar, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: Hana Grobelšek, Rogatec