Slikovna križanka

Nagrajenca meseca maja sta:

KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA: Ela Krumpak, Rogaška Slatina

KNJIŽNICA ROGATEC: ... izžrebanec bo znan v torek ..., Rogatec