Svet knjižnice

Svet knjižnice Rogaška Slatina po Odloku o ustanovitvi sestavlja šest članov, in sicer:

 • štirje predstavniki ustanoviteljic
  • ANTON PLEVČAK
  • MARIJA ČAKŠ
  • JASMINA ZBIL
  • AGICA KUNSTEK
 • ena predstavnica uporabnikov
  • HERMINA BOBEK
 • ena predstavnica zaposlenih
  • PETRA PETANJEK