Svet knjižnice

Svet Knjižnice Rogaška Slatina po Odloku o ustanovitvi sestavlja šest članov, in sicer:

 • štirje predstavniki ustanoviteljic
  • LEONIDA DOŠLER, mag.
  • TEREZIJA TOMIĆ
  • ROZALIJA ŠKET
  • MAJA KAMPOŠ ČUČEK
 • ena predstavnica uporabnikov
  • ZLATKA POLAJŽER
 • ena predstavnica zaposlenih
  • MAJA KOVAČ


Gradivo Sveta Knjižnice Rogaška Slatina