PRAZNIK SLOVENSKE BESEDE


Bržkone ga ni Slovenca, ki ne bi poznal njegovih besed "Stati inu obstati", ki jih najdemo tudi na slovenskem evrskem kovancu.

Reformacija je v 16. stoletju vzniknila v Nemčiji iz potrebe po preoblikovanju rimskokatoliške cerkve. Njen glavni začetnik je bil Martin Luther, ki je na današnji dan leta 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu protestno obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno prenovo. Gibanje se je nato razširilo po Evropi.

Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna še prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice proste Adama Bohoriča. Bodimo ponosni na svoje korenine in počaščeni, da smemo danes praznovati dan slovenske besede!