Za otroke in mladino

MUF – Mini univerza Filozofske fakultete

V Knjižnici Rogaška Slatina se iz leta v leto trudimo našim članom ponuditi kaj novega, zato smo stopili v stik s Filozofsko fakulteto v Mariboru, kjer izvajajo odličen projekt, imenovan Mini univerza Filozofske fakultete oz. krajše MUF. Ker bi želeli popestriti našo ponudbo in izbrane vsebine ponuditi tudi našim otrokom, a se zavedamo, da pot v Maribor pomeni še dodatno finančno breme, smo se s pristojnimi dogovorili za izvedbo tega projekta v Knjižnici Rogaška Slatina. MUF je univerza za otroke, na kateri  znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru, otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim ponujajo odgovore na mnoga vprašanja, ki jih zanimajo. Otrokom predavajo tako, da so predavanja za otroke razumljiva in zanimiva. Mini študentka/mini študent otrok postane tako, da ga starši vpišejo na MUF. Otrok ob vpisu dobi LEGI (indeks), ki ga prinaša na predavanja.  Predavanja trajajo 45 minut, vendar se lahko podaljšajo za 15 minut, da lahko predavatelj odgovori na vprašanja ali pa skupaj razpravljajo o tem, kar so slišali.

Ježkove pravljice

Ure pravljic so namenjene otrokom od 3. do 7. leta.

Potekajo od oktobra do junija enkrat mesečno, in sicer ob prvih sredah v mesecu v Rogatcu, ob prvih četrtkih v mesecu pa v Rogaški Slatini.

Pravljičarka prebere dve pravljici, otroci pa se še naprej družijo v otroškem kotičku in ustvarjajo na temo prebranega (rišejo, barvajo, izdelujejo enostavne izdelke iz različnih materialov).

Ježkove ustvarjalnice

Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce načrtujemo na obeh lokacijah knjižnice v času šolskih počitnic, v tednu otroka in pred nekaterimi prazničnimi dnevi.

Obiskovalci izdelujejo različne izdelke iz različnih materialov, najpomembnejše pa je, da lahko vse na delavnicah ustvarjene izdelke naredijo tudi doma.

Postopek izdelave pa si lahko preberejo in ogledajo v gradivu, ki ga lahko najdejo na knjižnih policah.

Ježkov nahrbtnik

Ježkov nahrbtnik je mini bralna značka, namenjena najmlajšim uporabnikom knjižnice. Z omenjenim projektom želimo spodbujati bralno kulturo že pri najmlajših, vplivati na izobraževalni proces in sodelovati pri aktivnem preživljanju prostega časa otrok.

Kako sodelovati?

Na za to namenjenih poličkah so pripravljene knjige, med katerimi se lahko izbira, in nahrbtnikih, v katerih se izbrane knjige odnesejo domov. Od meseca oktobra, ko se projekt začne, pa do aprila, ko je zaključna prireditev, je potrebno prebrati 10 knjig s seznama. Naslovi prebranih knjig se vpisujejo na kartonček, ki se glasi na otrokovo ime. Na zaključni prireditvi vsi, ki osvojijo bralno značko, prejmejo Ježkovo priznanje.

Najstniški kotiček

V zadnjih letih se kaže trend upadanja branja pri tej populaciji, k čemur je seveda vplival tudi porast informacijske tehnologije, ki je danes dostopna praktično vsem, najstniki pa brez nje ne morejo.

Najstnike poskušamo povabiti v knjižnico in jim ponovno prebuditi ljubezen do branja in knjige z interaktivnim panojem z informativno, izobraževalno in zabavno vsebino. Na panoju so objavljeni razni prispevki s področja šole, lepote, zdravja, glasbe, filma, mode …, na zato namenjenih policah pa so razstavljene aktualne knjige na omenjene teme. Na mladinskem oddelku smo oblikovali »Najstniški kotiček«, kjer bomo poleg aktualnih vsebin za mlade (npr. šola – učenja, branje, razna tekmovanja,  šport in prosti čas, zdravje …) promovirali aktualno kvalitetno leposlovno in strokovno gradivo ter serijske publikacije v slovenskem in tujih jezikih, ki so primerni za skupino bralcev, v kateri se pojavlja trend upadanja branja (osnovnošolci 3. triade, tudi srednješolci).

Kako preprosto je reči: “ne vem!”

Projekt za mlade je nastal v sodelovanju Knjižnice Rogaška Slatina in Šolskega centra Rogaška Slatina.

Na prvem srečanju so se gimnazijci pod vodstvom mentoric Renate Špoljar in mag. Nataše Koražija dogovorili o temah, o katerih bodo potekala nadaljnja druženja. Za vsako obravnavano temo bo knjižnica pripravila priporočilni seznam gradiva.

Srečanja bodo izmenično potekala v Knjižnici Rogaška Slatina in Šolskem centru Rogaška Slatina.

Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo je namenjen vzpodbujanju bralne kulture in informacijske pismenosti. 

Skupaj sta ga zasnovala Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Javno Agencijo za knjigo in s splošnimi knjižnicami, zato sedmošolce z vseh osnovnih šol na območju delovanja knjižnice povabimo na obisk. Predstavimo jim knjižnico, njen namen in delovanje, jih usposabljamo za samostojne uporabnike knjižnice, predstavimo jih tudi bogato domoznansko zbirko. Ob zaključku projekta jim kot motivacijo za branje podarimo knjige, ki jih prispeva Ministrstvo za kulturo.

Knjižna uganka

Mesečna knjižna uganka je namenjena mlajši populaciji naših bralcev. Nastala je z namenom promoviranja branja in mladinskega strokovnega gradiva ter učenja samostojne uporabe knjižničnega gradiva. Vsak mesec razstavimo do največ tri knjige, ki so vezane na aktualne kulturne, športne idr. dogodke in zastavimo tri vprašanja, na katera otroci poiščejo odgovore v razstavljenih knjigah. Na koncu vsakega meseca izžrebamo enega srečneža v Knjižnici Rogaška Slatina in enega v krajevni Knjižnici Rogatec, katera sta za trud nagrajena bodi s knjižni nagrado bodisi s kakšnim drugim presenečenjem, primernim njihovi starosti.

MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je od sredine oktobra dostopen na spletu, na elektronskem naslovu www.koz.si/megakviz.  Reševati ga je mogoče po posameznih sklopih vsak mesec sproti.

Kot informacija in spodbuda k reševanju bo predstavljen vsak mesec – od oktobra do marca – tudi v reviji PIL in na TV Slovenija (v sklopu Enajste šole – Oddaje za radovedneže). Več informacij dobite v knjižnici.

Moja najljubša knjiga

Glasovanje za priznanje po izboru mladih bralcev, ki se vsako leto podeljuje
v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko  mladinsko knjigo in za najljubšo, v slovenski jezik prevedeno tujo mladinsko knjigo. Cilja projekta sta spodbujanje branja pri mladih ter zanimanje za mladinsko književnost. Vaše glasove lahko oddate v knjižnici v obeh enotah.